AUDIT FINANCIAR

În general, auditul înseamnă examinarea unor informații în mod profesionist și exprimarea unei opinii independente, făcându-se referință la anumite criterii de calitate.

În funcție de domeniul unde este aplicat acest principiu general, există mai multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil și până la auditul performanței, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

Conform definiției publicate de Camera Auditorilor Financiari din România, "Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situațiilor financiare,în conformitate cu Standardele internaționale de audit financiar ale Federației Internaționale a Contabililor (IFAC)".

Un auditor financiar este o persoană fizică sau juridică care a dobândit această calitate în condițiile specificate în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999, cu modificările și completările ulterioare.

În România, dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar se acordă de către Camera Auditorilor Financiari.

Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfășura, în baza articolului 3 din OUG nr. 75 din 1999, cu modificările și completările ulterioare, următoarele activități economico-financiare, în exercitarea independentă a profesiei:

    • audit financiar;

    • audit intern;

    • consultanță financiar-contabilă și fiscală;

    • asigurarea managementului financiar-contabil;

    • pregătire profesională de specialitate în domeniu;

    • expertiză contabilă;

    • evaluare;

    • reorganizare judiciară și lichidare.

Auditorii financiari pot desfășura activitățile economico-financiare de mai sus numai cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitățile respective, după caz, și a principiului independenței.

Solicita Oferta

Despre Audit

AUDITUL reprezintă examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile, prin raportarea la un criteriu de calitate - standard, normă.

Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și analiza performanțelor financiare pornind de la ceea ce reflectă conturile si sintezele contabile, fapt pentru care International Accounting Standard a constituit baza de fundamentare a Normelor Internaționale de Audit,  luând în considerare cele mai notabile realizări economice obținute sau situația financiară globală la un moment dat, comparate cu situațiile ideale, cu speranța, cu perspectiva .