AUDIT INTERN

Auditul intern este activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei organizații în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.

Auditul intern poate fi exercitat atât de persoane din interiorul organizației în cauză, cât si de persoane din exteriorul acesteia.

Auditul intern are scopul:

• de a verifica dacă activitatea organizației este în conformitate cu politicile, programele și managementul acestuia, conform prevederilor legale;

• de a evalua cât de adecvate sunt controalele financiare și nefinanciare dispuse de conducerea entității economice și dacă acestea sunt aplicate și în ce masură, în scopul creșterii eficienței activității organizației;

• de a evalua cât de adecvate sunt informațiile financiare și nefinanciare furnizate conducerii entității economice, pentru cunoașterea realităților din organizația respectivă;

• de a proteja elementele patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere ale organizației și de a identifica metodele de prevenire a fraudelor  și a pierderilor de orice fel.

În România, auditul intern se practică în conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare (definesc entitățile și persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare (pentru tipuri specifice de angajamente) și Codul de etică pentru profesia de auditor intern (care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern).

Persoanele responsabile pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor și împuternicite pentru semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să dețină calitatea de auditor financiar (art. 23 din OUG nr. 75/1999, cu modificările și completările ulterioare).

În  exercitarea profesiei lor, auditorii financiari efectuează și evaluează funcției de audit intern, pentru a stabili în ce masură se pot baza pe rezultatele auditului intern pentru propriul lor raport.

Pentru regiile autonome, companiile naționale și societățile naționale, precum și pentru alte entități economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat în conformitate cu legislația privind auditul intern din entitățile publice.

Solicita Oferta

Despre Audit

AUDITUL reprezintă examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile, prin raportarea la un criteriu de calitate - standard, normă.

Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și analiza performanțelor financiare pornind de la ceea ce reflectă conturile si sintezele contabile, fapt pentru care International Accounting Standard a constituit baza de fundamentare a Normelor Internaționale de Audit,  luând în considerare cele mai notabile realizări economice obținute sau situația financiară globală la un moment dat, comparate cu situațiile ideale, cu speranța, cu perspectiva .