FONDURI EUROPENE

Servicii oferite în accesarea fondurilor europene nerambursabile:

1. Consultanță privind accesarea fondurilor europene nerambursabile

2. Elaborarea proiectelor

 • Identificarea necesităților de finanțare ale clienților (persoane fizice, agenți economici, autorități publice, instituții publice, ong-uri);
 • Identificarea oportunităților de finanțare ale clienților;
 • Verificarea eligibilității beneficiarului și a proiectului;
 • Elaborarea documentelor necesare, în funcție de cerințele finanțatorului (cerere de finanțare, buget, analize cost beneficiu, studii de fezabilitate, planuri de afaceri...)
 • Depunerea dosarului cererii de finanțare la autoritatea de management sau organismul intermediar. 

 

3. Implementarea proiectelor

 • Asistență tehnică în perioada de pre-contractare, contractare și implementare a proiectului;
 • Elaborarea contractelor de parteneriat;
 • Elaborarea planului de management al proiectului;
 • Derularea procesului de achiziții publice;
 • Asistență în întocmirea dosarelor aferente achizițiilor publice;
 • Verificarea respectării cerințelor de vizibilitate și publicitate;
 • Asistență la efectuarea vizitelor de monitorizare din partea AM/OI;
 • Întocmirea rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare;
 • Urmărirea îndeplinirii obiectivelor.

4. Auditarea intermediară a proiectelor implementate și auditarea la finalul implementării

    Auditarea fondurilor nerambursabile include :

 • Efectuarea auditării în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit inclusiv I.S.A. 800, I.S.R.S. 4400;
 • Verificare eligibilitate costuri directe cu termenele și condițiile contractului de finanțare;
 • Verificarea veniturilor acțiunii (dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidența contabilă a proiectului finanțat);
 • Verificarea conformității Cererii de rambursare a cheltuielilor cu condițiile contractului de finanțare;
 • Verificarea conformității evidențelor contabile ale beneficiarului cu regulile contabile din contractul de finantare;
 • Reconcilierea informațiilor din Cererea de Rambursare a Cheltuielilor cu sistemul de contabilitate și înregistrările beneficiarului;
 • Aplicarea corectă a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul;
 • Analiza încadrărilor bugetare;
 • Verificarea sumei totale solicitată la plată de beneficiar cu Condițiile Generale și Specifice ale Contractului de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli;
 • Întocmirea Raportului privind Constatările Factuale  - RCF ;
 • Întocmirea Raportului de Audit .

5. Evidența contabilă în cadrul fondurilor nerambursabile

 • Evidența contabilă analitică distinctă a fiecărui proiect;
 • Utilizarea conturilor analitice distincte pentru reflectarea operațiunilor referitoare la implementarea proiectelor;
 • Aplicarea prevederilor și dispozițiilor legale în conformitate cu regulamentele și instrucțiunile în vigoare până la Balanța de verificare;
 • Realizarea înregistrărilor contabile aferente proiectelor, în condițiile legii;
 • Semnarea și datarea documentelor contabile aferente operațiunilor în cadrul proiectului;
 • Urmărirea respectării condițiilor de eligibilitate ale cheltuielilor decontate;
 • Respectarea legislației interne și europene în vederea justificării costurilor decontate din Fondul European;

Evidența contabilă analitică poate fi ținută atât la sediul Beneficiarului, cât și la sediul Prestatorului.

 

 

 

 Solicita Oferta

Despre Audit

AUDITUL reprezintă examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile, prin raportarea la un criteriu de calitate - standard, normă.

Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și analiza performanțelor financiare pornind de la ceea ce reflectă conturile si sintezele contabile, fapt pentru care International Accounting Standard a constituit baza de fundamentare a Normelor Internaționale de Audit,  luând în considerare cele mai notabile realizări economice obținute sau situația financiară globală la un moment dat, comparate cu situațiile ideale, cu speranța, cu perspectiva .